Salmon sashimi or nigri Special

Salmon sashimi or nigri Special

Regular price $19.99 Sale

6 pieces of fresh Atlantic Salmon prepared either Nigiri or Sashimi